Działka - Sprzedaż
lokalizacja: Białystok / Dojlidy
cena: 3 482 500 zł
nr oferty: 9813
rodzaj: komercyjna, usługowa
pow. działki: 4 975,0 m²
wymiary: 47x101
przeznaczenie: plan zagospodarowania przestrzennego
uzbrojenie: Gaz: jest, Prąd: jest, Kanalizacja: tak, Woda: jest
kształt: prostokąt
cena za m²: 700 zł
 
Do sprzedania nieruchomość zabudowana, płaska w kształcie prostokąta, o powierzchni całkowitej 4975 m2
położona w Białymstoku przy ulicy Niedźwiedziej przeznaczona pod usługi. Działka zabudowana budynkami: mieszkalnym i usługowym
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może zostać przeznaczona na:
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.2U przeznacza się pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
Na tych terenach,
1) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, z wyłączeniem istniejących stacji na terenach 2.2U (wyłącznie tankowanie gazu) (…)
2) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej, wyłącznie w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, przy czym powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 100 m2.
3. Na terenach 2.1U, 2.2U i 2.4U zakazuje się lokalizacji:
1) warsztatów: mechaniki pojazdowej, mechanicznych, stolarskich, ślusarskich, kamieniarskich,
2) myjni samochodowych,
3) lakierni,
4) usług pogrzebowych.
Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50 % powierzchni działki budowlanej,
b) teren biologicznie czynny - minimalnie 10 % powierzchni działki budowlanej,
c) wysokość budynków:
- maksymalnie 12,0 m na terenach 2.1U, 2.2U, 2.3U i 2.4U,
(…)
f) geometria dachów:
- dachy płaskie lub symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45o - na terenach 2.1U, 2.5U,
- dachy płaskie - na pozostałych terenach;
2) obsługa komunikacyjna - od otaczających ulic;
3) miejsca postojowe - według wskaźników i zasad zawartych w § 25.
Uzbrojenie terenu:

wodociąg

energia elektryczna

kanalizacja sanitarna

gaz

Dojazd:

przy drodze asfaltowej

 
 
 
Imię:   *
Nazwisko:   *
 
Telefon:  
Adres E-mail:   *
 
Treść wiadomości:
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.
 
 

back
 
zdjęcia

 
ZDJĘCIA

 
Drukuj bez zdjęć
dodaj do notesu