Działka - Sprzedaż
lokalizacja: Markowszczyzna
cena: 100 584 zł
nr oferty: 9836
rodzaj: inwestycyjna, mieszkaniowa, rolna z prawem zabudowy
pow. działki: 1 397,0 m²
wymiary: 25/48
uzbrojenie: Kanalizacja: w ulicy
kształt: prostokąt
cena za m²: 72 zł
 
DZIAŁKA W MIEJSCOWOŚCI MARKOWSZCZYZNA, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
TYLKO U NAS!
Przedmiotem sprzedaży jest kompleks działek znajdujących się obok siebie o następujących parametrach;
działka nr 254/2 o powierzchni 1397 m2
działka nr 258/5 o pow. 1215 m2 - SPRZEDANA
działka nr 258/6 o pow. 1215 m2 - SPRZEDANA
działka 258/7 o pow. 1514 m2
działka 254/1 o pow. 3010 m2 pod zabudowę siedliskową

Działki zlokalizowane są obok siebie i zaopatrzone w wewnętrzną drogę dojazdową o szerokości 10 mb
Nieruchomość jest dobrze położona ze względu na dostęp do nowej obwodnicy Białystok-Łapy. co sprawia szybkie połączenie z centrum miasta Białystok
Teren posiada dostęp do publicznej drogi powiatowej nr 1504B (dz. Nr 248/2) poprzez drogę wewnętrzną na działce 262/4 oraz działki 255/1 257 i 254 na zasadzie udzielonej służebności gruntowej .
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotową nieruchomość zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Zgodnie z w/w decyzją o warunkach zabudowy, ustala się:
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budynki mieszkalne.
Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:
Linia zabudowy: 13m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej w odległości min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi.
9m od istniejącej linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, t.j 6m od projektowanej linii rozgraniczającej tej drogi.
Linię zabudowy ustalono indywidualnie, biorąc pod uwagę parametry działki inwestora i oznaczono na załączniku graficznym, który został dołączony do decyzji.
Wielkość powierzchni planowanej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: do 20 %.
Udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50 %.
Szerokość elewacji frontowej: 13m (20 %).
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 10m.
Wysokość głównej kalenicy: do 10m.
Geometria dachu:
Układ połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy.
Kąt nachylenia połaci dachowych: od 25 do 45 stopni.
Kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki: dowolne.
Istniej możliwość zakupu działek pojedynczych jak również całego terenu.
Media: energia elektryczna, zaopatrzenie w wodę - z własnej studni, a docelowo z wodociągu gminnego,
odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną
zaopatrzenie w energię cieplną - indywidualne źródła ciepła.
Dostępne media w pobliżu: KANALIZACJA-przy działce, WODA, PRĄD, GAZ, KANALIZACJA SANITARNA - ok. 100mb od działek
Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na prezentacje oferty w terenie
 
 
 
Imię:   *
Nazwisko:   *
 
Telefon:  
Adres E-mail:   *
 
Treść wiadomości:
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.
 
 

back
 
zdjęcia

 
ZDJĘCIA

 
Drukuj bez zdjęć
dodaj do notesu