Domy Wynajem
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
rok
czynsz od czynsz do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi rok czynsz inne informacje
8477 Adamowo-Zastawa 50,00 2 000,00 800

1