zamknijdrukuj
Logo
Działka - Sprzedaż
lokalizacja: Białystok / Pieczurki
cena: 1 600 000 zł
nr oferty: 10529
pow. działki: 4 014,0 m²
wymiary: 31,76/127
przeznaczenie: MPZP
uzbrojenie: Gaz: jest, Prąd: jest, Kanalizacja: tak, Woda: jest
kształt: prostokąt
cena za m²: 399 zł
 
ATRAKCYJNY TEREN NA OS PIECZURKI
Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
OFERTA OBJĘTA KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI!!
Nieruchomość położona jest wśród istniejącej zabudowy jednorodzinnej
Powierzchnia: 4014m2;
Cena 399 zł/m2;
Szerokość: 31,76;
Długość: 127;
Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje M iejscowy P lan Z agospodarowania P rzestrzennego . Zgodnie z uchwałą nr XXII/323/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19maja 2016 roku teren został podzielony na 3 części oraz nowo projektowaną drogę o symbolu 5KD-D
Najbardziej atrakcyjną częścią nieruchomości jest teren oznaczony na mapie planu symbolem 2MN, położony pomiędzy ulicami Pieczurki a nowo projektowaną ulicą 5KD-D. Teren ten ma łączną powierzchnię ok 1593m2 i dużą pow. zabudowy (widoczny na zdjęciach)
Na planie jest również wyznaczony pas pod nowo projektowaną drogę 5KD-D o łącznej powierzchni ok 317m2, który zostanie (w miarę postępu zabudowy jednorodzinnej) wykupiony przez Miasto Białystok. Cenę za drogę określa rzeczoznawca na podstawie średnich cen w danym rejonie w ostatnich miesiącach. Aby Miasto Białystok wykupiło nieruchomości pod drogę, należy wydzielić ten teren i nanieść zmiany w Rejestrze ewidencji gruntów i budynków.
Obszar określony symbolem 3MN, IT, ZP o łącznej powierzchni ok 1572 posiada określoną w planie nieprzekraczalną linię zabudowy o głębokości 15m, co przy szerokości 24m, daje 360m2, czyli 22,9% maksymalnej powierzchni zabudowy. Na pozostałym terenie można zrobić miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz wspólne miejsce rekreacji
Ostatnią parcelę na końcu działki, oznaczoną symbolem 4IT, ZP o łącznej powierzchni 532m2 można wyłącznie wykorzystywać w celach rekreacyjnych, z możliwością wprowadzenia elementów małej architektury, służące j rekreacji codziennej, ponieważ teren ten graniczy z rzeką Dolistówką.

Zapraszam do kontaktu, w celu uzyskania szczegółowych informacji o nieruchomości oraz prezentacji jej w terenie.
____________________________________________________
Poniżej prezentuję wyciąg z uchwały nr XXII/323/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19maja 2016 roku
§ 37 w którym mowa o parametrach zagospodarowania dla terenów objętych symbolem 2MN, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
a) powierzchnia zabudowy: max 40%
b) teren biologicznie czynny: min 30%
c) wysokość budynków: max 10m
d) szerokość elewacji frontowej:
- od ul. Pieczurki: max 15m
- od nowoprojektowanej 5KD-D: max 25m
e) miejsca postojowe - min 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom
§ 38 , w którym mowa o parametrach zagospodarowania dla terenów objętych symbolem 3MN,IT,ZP , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną.
a) powierzchnia zabudowy: max 30%
b) teren biologicznie czynny: min 40%
c) wysokość budynków: max 9m
d) szerokość elewacji frontowej: dotyczy wszystkich segmentów łącznie od strony drogi 5KD-D: max 25m
e) miejsca postojowe - min 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom
f) zakazuje się lokalizacji kondygnacji podziemnych
§ 39 , w którym mowa o parametrach zagospodarowania dla terenów objętych symbolem 4IT,ZP , przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną.
a) teren biologicznie czynny - min 80%
b) dopuszcza się wprowadzenie elementów małej architektury
c) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych, realizacji ogrodzeń, wymiany gruntu, zmiany stosunków wodnych i podnoszenia rzędnej terenu.
 
 
 
Imię:   *
Nazwisko:   *
 
Telefon:  
Adres E-mail:   *
 
Treść wiadomości:
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.
 
 

back
 
zdjęcia

 
dq1e2d1i.gba.jpg
Drukuj bez zdjęć
dodaj do notesu